Zaznacz stronę

Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska
Mikołaj Nowakowski

Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Mikołaj Nowakowski jest prężnie rozwijającą się firmą działającą w branży usług archeologicznych. Firma powstała 2011 r. w Lesznie woj. wielkopolskim Posiadamy wszelkie, wymagane ustawowo uprawnienia do wykonywania zawodu. Ze względu na duże doświadczenie i szeroki zakres wykonywanych prac potrafimy przeprowadzić szybkie badania w każdym terenie i na każdego rodzaju stanowiskach jak : osadach, cmentarzyskach , stanowiskach miejskich, stanowiskach z epoki kamienia.

Co robimy?

Zajmujemy się obsługą w zakresie prac archeologicznych wszystkich inwestycji budowlanych od budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego poprzez inwestycje liniowe takie jak sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągi, linie kablowe itp., budownictwo przemysłowe, obsługa archeologiczna podczas budowania hal i fabryk po badania szeroko płaszczyznowe oraz ratownicze badania wykopaliskowe. Zapewniamy szybką i kompleksową obsługę od czynności formalno-prawnych, po badania terenowe i ich opracowanie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, lub potrzebują konsultacji w zakresie archeologicznym zapraszamy do kontaktu z nami!

OFEROWANE PRACE OBEJMUJĄ

– Obsługę formalno-prawna tj. skompletowanie wniosku do pozwolenia WUOZ , uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologiczno-wykopaliskowych, w tym przygotowanie i dostarczenie danych oraz dokumentacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku,
– uzyskanie zgody muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków pozyskanych w trakcie badań archeologicznych
– Kwerendę archiwalną  – pozyskanie informacji na temat terenów przyszłych inwestycji pod względem archeologicznym. Sprawdzenie występowania stanowisk archeologicznych
– oszacowanie kosztów badań archeologicznych każdego rodzaju ( nadzorów, badań powierzchniowych,    ratowniczych badań archeologicznych )
Realizujemy :
– nadzory archeologiczne według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
– rozpoznanie powierzchniowe i sondażowe miejsc przyszłych inwestycji
– analizy zooarcheologiczne, antropologiczne, dendrologiczne
– Badania nieinwazyjne
– dokumentacja metodą fotogrametrii
– ratownicze badania wykopaliskowe
– archeologiczne badania wyprzedzające inwestycję
– zdjęcia lotnicze
– Konserwacja zabytków
– Opracowanie dokumentacji archeologicznej wykonanych prac, przekazanie jej zamawiającemu i WUOZ, wraz. Z uzyskaniem potwierdzenia WUOZ zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i decyzjami/postanowieniami.
– Przygotowanie i przekazanie pozyskanego materiału archeologicznego właściwemu muzeum lub innej jednostce organizacyjnej

Kontakt

Zapytanie ze strony www

3 + 11 =